Gaelscoileanna

Gaelscoileanna

What is a Gaelscoil?

A school in which all subjects are taught through Irish in an attractive encouraging environment. Irish is the language of the school community, between children, teachers, management and parents. A wide-ranging curriculum aims to develop each child's full potential. The Gaelscoil functions under the normal rules and regulations of the Department of Education and Science. There are 139 Gaelscoileanna at Primary Level in the 32 counties, outside of Gaeltacht areas. There are 22,000 children attending these bilingual schools. The bilingual approach in child education is now a world-wide movement and is especially promoted in Europe. One of the great advantages of children learning a second language at a very young age is that they can acquire native-like pronunciations and complex linguistic ability with apparent ease. Research in this country shows that learning does not adversely affect ability in the first language.

Why send your child to a Gaelscoil?

Your child will learn Irish through music, play, role-play and rhymes. They will enjoy learning the language and they will be proud to be able to speak it. International research shows that being bilingual helps intellectual and cognitive development. Children who are bilingual can often have enhanced self-esteem. Children who speak Irish understand their own cultural identity as Irish citizens and as Europeans. There is a better chance that they will understand and respect people of other races and cultures who speak different languages.

 

 


Cén sort scoile í an Ghaelscoil?

Is scoil í ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán múinte i ngach ábhar agus mar ghnáth-theanga an tsaoil sa scoil. Is aidhm an Churaiclaim iomlán tréithe agus ábaltacht gach páiste a chur chun cinn. Tá na Gaelscoileanna eagraithe faoi gnáth-rialacha na Roinne Oideachais agus Éolaíochta. Tá 139 Gaelscoileanna Bunoideachais san tír iomlán taobh amuigh den Ghaeltacht. Tá 22,000 dáltaí ag freastal ar na scoileanna seo. Tá an dá-theangachas níos fearr mar mhodh oideachais sa domhain i gcoitinne agus san Eoraip go háirithe. Cuidíonn an dá-theangachas le leathnú intinne an linbh agus is féidir leis nó leí teangacha agus ábhair eile a fhoghlaim níos éasca.

Cén fáth a gcuirfeá do leanbh chun na Gaelscoile?

Beidh do leanbh ag foghlaim Gaelige trí Cheol, Cluichí, Aisteoireacht agus Fílíocht agus beidh siad bródúil as í a labhairt. Is léir ón taighde idirnaisiúnta go gcuidíonn labhairt an dá theanga le forbairt intinne agus aigne agus le féin-mhuinín a chothú. Bíonn tuiscint níos fearr ag na leanaí a labhraíonn an teanga Gaelach ar a gcultúir féin agus ar chultúir eile na hEorpa agus an domhain.