Deireadh Fómhair / October 2016

Buíochas an Fhómhair & Aonach Glasraí
Harvest Thanksgiving & Veg. Mart

Ceiliúrfar ‘Buíochas an Fhómhair’ sa Ghaelscoil ar an Aoine 7ú Deireadh Fómhair. Mar chuid d’Fhéile an Fhómhair 2016, tá muid ag reáchtáil ‘Aonach Glasraí’, ar fhás na daltaí, ar an lá céanna(ag brath ar an aimsir). Beidh sú glasraí ar fáil fosta. Tá fáilte roimh earraí, cácaí, arán agus subh, srl. Beidh anceiliúradh ag toiseacht ar 11:30 agus an tAonach díreach ina dhiaidh. Rachaidh an t-airgead a bhaileofar, i dtreo acmhainní teagaisc. 

Tabhair leat cara le do thoil.

Harvest Thanksgiving will be celebrated in the Gaelscoil on Friday, 7th October. Children are asked to bring one piece of fruit or veg. Everyone welcome. As part of our Harvest Festival 2016 celebrations, we will hold a ‘Vegetable Market’ on the same day (weather permitting). The vegetables were grown by our own pupils. Vegetable soup will also be available.  We welcome other produce eg home-made cakes, bread and jams etc.

The celebration will start at 11:30 with the mart directly afterwards. All monies collected will go towards teaching resources.

Please bring a friend.

Saoire meán-téarma/Mid-term break:

Beidh saoire meán-téarma ar an Luan 31ú Deireadh Fómhair. Osclófar an scoil arís ar an Luan 7ú Samhain 2016.

The school will be closed for the week beginning Monday 31st October for mid-term break. The school will re-open on Monday 7th November.

Cruinnithe na dTuistí/Múinteoirí - Parent/Teacher Meetings:

Beidh cruinnithe Tuistí/Múinteoirí ar siúl ar an Déardaoin 17ú Samhain ó 12:30 go dtí 6:00 i.n. Cuirfidh amach am d’agallaimh roimh shaoire na Samhna.

Parent/Teacher meetings will be held on Thursday 17th November from 12:30 p.m. until 6:00p.m. Your child(rens) time table will be sent out before the mid-term break.

Bailiúchán Éadaigh / Clothes Collection:

Reáchtálfar bailiúchán éadaigh ar an Luan 24ú DF. Is féidir na malaí a fhágáil ag an Ghaelscoil ar an Aoine 21ú DF.

We’re having a ‘New & Used Clothing & Footwear’ collection at the school on Monday 24th October. Bags of clothing may be left at the school on Friday 21st October. No duvets or pillows please.

Comhghairdeas le Ellie Ní Choilín (Rang 4) a bhain céad áit ag Damhsa Ghaelach le gairid. Maith thú Ellie!

Congratulations to Ellie Campbell who was placed 1st in the North American Irish Dance Championships in Florida recently. Well done Ellie!


Comhghairdeas le gach páiste a ghlac páirt sa lúthchleasaíocht agus le Lee, Ellie & Ruairí atá fríd go dtí an comórtas Contae ar an 13ú Deireadh Fómhair.

Congratulations to all the children who participated in the recent Athletics event and to Lee, Ellie & Ruairí who are now through to the County Final in Lifford on 13th October.

Na Sacraimintí 2017/The Sacraments 2017:
Cóineartú /Confirmation

Satharn 20ú Bealtaine 2017.
Saturday 20th May 2017.

An Chéad Chomaoineach / Holy Communion

Satharn 27ú Bealtaine 2017
Saturday 27th May 2017

Lá gan carranna / No-car day
Ghlac Gaelscoil na gCeithre Máistrí agus Naíonra Thír na nÓg páirt i ‘Lá gan Carranna’ ar an Déardaoin an 22ú Meán Fómhair mar chuid den Bhrat Glas.  Rinne siad an-iarracht.  Maith sibh!

Gaelscoil na gCeithre Máistrí and Naíonra Thír na nÓg took part in a ‘No Car Day’ on Thursday 22nd September as part of ‘Travel Theme/Green Flag.  The children arrived to school by bus/bike or took part in ‘park & stride’ or car-pooling.  They all made a great effort.  Well done!