Tuismitheoirí / Parents

 

Is é Coiste na dTuismitheoirí an struchtúr trínár féidir le tuismitheoirí uilig na scoile, oibriú le chéile, ar mhaithe le hoideachais a gcuid bpáistí. Bíonn an Coiste ag comhoibriú leis  an phríomhoide, foireann na scoile agus an Bord Bainisteoireachta, chun ceangal éifeachtach a thógáil agus a fhorbairt idir an scoil, an baile agus an paróiste.

The Parent’s Association (PA) is the structure through which the parents in a school can work together for the best possible education for their children.  The PA works with the Principal, staff and Board of Management (BOM) to build and develop an effective partnership between home, school and parish. 


The Parents Association Annual General Meeting was held in September 2015.  A new committee was selected as follows:

Chairperson:  Ruth Mc Groary
Secretary:       Cáitríona Ní Shuilleabháin
Treasurer:       Rajni Carney
PRO:                 Jimmy Brogan