Ár Scoil Ghlas / Our Green School

An Brat Glas 2016 - 2017

Mar is eol daoibh 'Taisteal' an téama atá againn agus táimid ag iarraidh gearradh siar ar líon na gcarranna ar an bhóthar agus ag iarraidh iar ar an mhéid fuinneamh a úsáideann muid.

Táimid ag iarraidh gach duine a spreagadh chun slite eile a úsáid chun teacht chun na scoile, ag siúl, pairceáil & siúl, ag rothaíocht, síob le chéile.

Ar an 22ú Meán Fómhair, deagraimid 'La gan Carranna'.  tinne gach duine an-iarracht ar fad agus táimid an-bhuíoch agaibh.  Molaimid daoibh na slite seo a úsáid gach Déardaoin ó seo amach.  Coinneodh an coiste súil ar seo.

 

 


Bhímid sa pháipéar 'Donegal Times' ar 26ú Deireadh Fómhair! an bhfaca sibh muid?

Ráiteas s'againn
 
'Fág an carr, siúil is fearr'Seo buaiteoirí ár gcomórtas.  Maith sibh!
The Gaelscoil recently received our second 'Green Flag'.  A presentation of the flag was made  to the Principal and three students from the 'Coiste Glas' in the Clanree Hotel, Letterkenny.  Well done to everyone involved.  Below are a few photos which were taken on the day.

Faoi láthair tá muid ag ullmhú don dara Brat Glas a fháil.  Tá muid ag iarraidh leictreachais agus uisce a shábháil.  Tá laghdú tagtha ar bhillí na scoile ó mhí Mhéan Fómhair agus tá muid ag súil go mór an sprioc atá againn a choinneáil suas agus meoin na bpáistí a athrú.  Tá ag éirí go maith linn.  Lean ár bpróiseas.

Seo pictiúr den choiste úr:-


                       

Eoghan Ó Domhnaill, Aoife Ní Bhreisleáin, Ann Ní Chinnéide, Sean Ó Coilín, Lara Ní Cheallaigh, Cathal De Búrca, Niamh Ní Mhurchaidh, Liam Mac Lochlainn, Aoibhe Nic Suibhne


Tá áthas an domhain orainn anseo i nGaelscoil na gCeithre Máistrí go bhfuil an Brat Glas bronnta orainn.

D'obair na páistí, na tuismitheoirí agus foireann uile na scoile go crua chun an Brat Glas a fháil. Bhí achan duine ag obair go dícheallach le bliain iomlán chun na spriocanna éagsúla a bhaint amach. Tá lúchair orainn go bhfuil laghdú tagtha ar bhrúscair na scoile agus go bhfuil gairdín glasraí agus crainn le taispeáint againn de bharr na hoibre sin. Bíonn muid i bhfad Éireann níos cúramaí faoin timpeallacht anois.

Lá bródúil a bhí ann dúinn go léir.