Rang 3 / Rang 4


 Cuireann muid fáilte Uí Cheallaigh romhat go Pictiúr Geallaraí Rang 3 agus Rang 4. Tá súil againn go mbainfidh tú sult as na pictiúir.


We warmly welcome you to our picture gallery. We hope that you will enjoy looking at the photos
.


OK, Google!"

Seo dráma Rang 3/4 ag déanamh an dráma "OK, Google!" a scríobh agus a léirigh an Máistreás Eibhlín. Bhí muid páirteach san Fhéile Áitiúil ar dtús ar an 6ú Márta sa Ghrianán i Leitir Ceanainn agus ansin, fuair muid fríd chuig Féile Uladh in Ard Mhacha ar an 23ú Márta. Mar a fheiceann sibh, rinne siad iarracht ar dóigh agus bhain muid an-sult as bheith páirteach ann.

This is Rang 3/4 performing their play "OK, Google!" written and directed by Máistreás Eibhlín. We took part in the local competition in the Grianán in Letterkenny first on the 6th March and then off we went to Armagh on the 23rd March to take part in the Ulster Final. As you can see, they were fantastic and we thoroughly enjoyed the experience.


https://www.youtube.com/watch?v=q91YlR5aNT4


Amuigh sa Ghairdín

We enjoyed learning about how to write a recipe in English! 


Bhí Rang 3/4 ag déanamh léir mór turgnaimh eolaíochta go dtí seo. Bhí muid ag fiosrú cad a tharlaíonn nuair a chuireann muid ubh isteach i mbabhla fínéagar ar feadh cúpla lá. Fuair muid amach go mbriseann an calciam síos sa bhlaosc uibhe agus éiríonn sé bog. Ní raibh achan duine ag iarraidh lámha s'acu a leagadh air!! 
 
3rd/4th class have been very busy doing some science experiments! Here, we were predicting and investigating what happens when you put an egg in a bowl of vinegar for a few days. We learned that the vinegar breaks the calcium down, makes the shell soft and inevitably, peels off easily. Not everyone wanted to touch it though!! 

Ag imirt sacair! Maisigh do Bhróg
Ag obair le Cré
Ceiliúradh 1916Pyjama Day


EalaínShow and Tell


 


 
Cuairt ar an Leabharlann agus an Pháirc 


 

Eolaíocht

Leictreachas (circad)
Electricity (circuit)

 
La Glas (Buaiteoirí)


 
Ag ceiliúireadh Lá le Pádraig 


 


 
 
Réalt Uladh

 


Ag cleachtadh an Dráma

" Na Breagáin Beo"  
Na Lochlannaigh
Ag tógail báid
Seoil na Lochlannaigh  

Béarla agus Ealaín
 


Halloween Fancy Dress


 

Science Experiments
Péinteáil Uibheacha Cáisc / Decorating Easter Eggs
Christmas Artwork