Rang 1/Rang 2


Rang 1/Rang 2

Fáilte go dtí ár suíomh idirlíne. Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as ár leathanach agus tú ag féachaint ar na pictiúirí.

Welcome to our webpage. We hope you enjoy looking at our work.Ceiliúradh 1916


Bliain Úr faoi mhaise

Image result for happy new year in chineseBhí muid ag foghlaim faoi An Astráil agus muid ag ceiliúradh lá na hAstráile.  Seo ealaín a níonn daoine dúchasach na hAstráile. 

We were learning about Australia and celebrating 'Australia Day'.  Here are some examples of the type of artwork done by the native Australians, Aboriginal Art - Dot Painting
Show and Tell
 
 

 

 


 


La Glas (Buaiteoirí)
 


Réalt Uladh
 

  

Making snowflakes in the classroom
 

  
Halloween Fancy Dress Lá Spóirt

Bhí an lá spóirt ar siúl ar an Luan 17ú Meitheamh 2013. Bhí lá an mhaith againn go léir. Bhí muid ag rith, ag léim agus ag caitheamh! Bhí an aimsir go deas. Bonnfar na boinn ar an Déardaoin27ú Meitheamh 2013.
 

 
An Chéad ChomaoineachAn Chéad Fhaoistin

Bhí an Chéad Fhaoistin ar siúl ar an 21ú Bealtaine 2013.  Bhí na páistí uilig iontach maith.  Tá an Chéad Chomaoineach ar siúl ar an Satharn 25ú Bealtaine 2013 ag a 11 a chlog. Ádh Mór Oraibh!!

 


Seachtain na Gaeilge 2013


Damhsa Céilí


 

Seo Rang a hAon ag foghlaim 'Ballaí Luimneach'.  Bhí an spórt acu.  Beidh Céilí Mór sa scoil ar an Luan 11ú Márta.


Réalt Uladh 2013

Bhí Réalt Uladh 2013 ar siúl i Leitir Ceanainn ar an Satharn 2ú Márta.  Bhí lá an mhaith againn agus bhí na páistí uilig iontach maith.  Tá muid uilig iontach bródúil. Maith sibh.

  
An Nollaig - 'Show and Tell'

Thug Daidí na Nollag na bréagáin seo do Rang 1 & 2
Ealaín Rang a hAon agus Dó


 

 

Congratulations to Patrick Cunnea who won a book voucher recently. 


Ádh Mór Dún na nGall
 
Seo pictiúirí de Rang a hAon agus Rang a Dó ag déanamh réidh don cluiche mór ar an Domhnach!  Ádh Mór oraibh uilig.  Tabhair an Sam na bhaile.

Lá Spóirt

Bhí an lá spóirt ar siúl ar an Chéadaoin 20 Meitheamh 2012. Bhí lá an mhaith againn go léir. Bhí muid ag rith, ag léim agus ag caitheamh! Bhí an aimsir go deas agus d'ith muid ár lón sa pháirc. Bbonnfar na boinn ar an Luan 25 Meitheamh 2012.


 UIBHEACHA CÁSCAComhghairdeas le Ailbhe Ní Lachtna agus Diarmuid Ó Domhnaill as rang a dó a bhain an chéad agus an tríú háit sa chomórtas ealaí ona Banc Uladh roimhe na Cásca. 
Bhain siad uibheacha Cásca galánta!
Maith Sibh.

Congratulations to Ailbhe Ní Lachtna and Diarmuid Ó Domhnaill in second class who won first and third prize in the Ulster Bank colouring competition before Easter. They won lovely Easter Eggs!
Well done. 


Pósta!!Go raibh maith agaibh!

I would like to thank you all for your kind wishes, support and lovely gifts.
We had a wonderful day.

Ba mhaith liom buíochas a chur in iúl daoibh uilig ar son bhur dtacaíocht agus na bronntanais galánta.
Bhí lá ar dóigh againn. 
Máistreás Marie.

RÉALT ULADH 2012Comhghairdeas Libh !!


Bhí muid ag Réalt Uladh ar an Satharn ar 18ú de Feabhra 2012. Bhí Réalt Uladh ar siúl i Leitir Ceanainn. An aidhm atá ag Réalt Uladh nó deis a thabhairt do pháistí feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha; muinín a thabhairt daofa í a labhairt, líofacht a fháil inár dteanga náisiúnta agus dul i ngleic le gnéithe áirithe de chultúr na nGael.
Bhí lá an mhaith againn.
Comhghairdeas le na páistí go léir. 
Maith sibh !!Fáilte go dtí ár suíomh idirlíne. Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as ár leathanach agus tú ag féachaint ar na pictiúirí.

Welcome to our webpage. We hope you enjoy looking at our work.Teastais/Certificates
Ealaín/Art
Crosóga Bríde