Fúinn / About Us

 

Gaelscoil na gCeithre MáistríGaelscoil na gCeithre Máistrí opened doors for Pupils and Staff in September, 1999. The school was based in Drumcliff but thanks to the iniative of parents and staff the school is now on its own green field site at Brookfield, Drumbar, Donegal Town and hosts eight state of the art classrooms and one functional computer room which include T.V and Video,  printers and scanners. Recreational facilities are also provided, with a newly constructed basketball court /tennis court and Gaelic/ Soccer playing field.
 

The Principal of the school is Róisín Ní Chumhaill, Leas Priomhoide is Marie Uí Shearcaigh  and teachers Claire Ní Dhuibhir, Nicola Scott, Duailtín Ní Mhiannáin, Colmán Mac Cumhaill, Eibhlín Nic Giolla Cheara agus Cáitríona Ní Shuilleabháin.The teachers are assisted by Imelda Ní Mhuirí, Ann Kee agus Áine Ní Chinnéide.
Nóirín Nic Uidhir is the school secretary.
Religious Ethos

The school will operate under a joint Catholic/Protestant ethos acknowledging the unique contribution of both traditions and their denominational expressions in Irish life. Gaelscoil na gCeithre Máistrí seeks to promote an understanding and appreciation of belief and worship in both these denominations while encouraging tolerance and respect for the values and beliefs of others. In recognition of the major similarities between both programmes all children will in the main, participate in religious education together.

We would also like to state that the school is not affiliated to any Policital Party.

 


Cuireadh tús le Gaelscoil na gCeithre Máistrí i mBaile Dhún na nGall i Mí Méan Fómhair 1999. Bhí an scoil ionnaithe i Druncliff. Anois, tá a suíomh féin ag an scoil i bPáirc an tSrutháin, Baile Dhún na nGall agus le comh-oibriú an Bhoird Bhainisteoireachta, na Múinteoirí agus na Tuismitheoirí, tá ocht seomraí nua-aimseartha againn anois chomh maith le seomra ríomhairí, teilifiseaín agus fearas eile spesialta.  Don Spóirt, tá cúirt chispheile / leadóige mar aon le páirc Imeartha .

Is í Róisín Ní Chumhaill Príomhoide na Scoile agus Marie Uí Shearcaigh an Leasphríomhoide. Is iad na múinteoirí cúnta Claire Ní Dhuibhir,Nicola Ní Scottaigh Duailtín Ní Mhianáin Colmán Mac Cumhaill agus Laura Ní Runaidh.

Is iad cuiditheoirí ranga Imelda Ní Mhuirí, Ann Kee agus Áine Ní Chinnéide agus is í Nóirín Nic Uidhir rúnaí na scoile.

Bunús Chreidimh

Tá an Scoil faoi thionchar móraltach Caitileacach agus Protastúnach agus múintear ómós don dá thraidisiún Chríostaíochta. Ba mhaith linn tuiscint agus urraim a tradisiúin féin a spreagadh sna páistí ach ba mhaith linn go mbeadh meas acu ar chreideamh agus ar dhearcadh gach aon duine. Comh fada agus is féidir, bíonn na daltaí le chéile ag foghlaim Teagasc Críostaí agus in imeachtaí Creidimh. 

Níl aon bhaint ag an scoil le haon pháirtí polaitiúil.